top of page

O nas

Wizja i misja Fundacji Pro Akademika

Wierzymy w świat, w którym nauka i edukacja może być realizowana w taki sposób, który wspiera potencjał i dobrostan wszystkich jej uczestników, a przez to umożliwia budowanie mądrych, aktywnych, empatycznych społeczności zmieniających świat na lepsze.

Fundacja tworzy przestrzeń dla działań wspierających uczestników nauki, edukacji i kultury, tak by mogli współtworzyć społeczność która ma (i chce mieć) świadomy, realny i etyczny wpływ na kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Jak to robimy?

wspierając innowacyjne inicjatywy na rzecz edukacji, kultury i nauki

wspierając dialog między poszczególnymi uczestnikami edukacji, kultury i nauki i budując relacje z ich otoczeniem

wyrównując szanse w dostępie do wiedzy i niezbędnych kompetencji, w tym w szczególności takich jak autokreacja, kreatywność, komunikowanie się, tworzenie relacji, wpływanie na świat.

bottom of page