Programy

Grupa wsparcia

Rok Laby

Roczny program typu “gap year” dla osób po szkole średniej poszukujących “kierunku”.

10-miesięczny program pomagający młodym osobom w odzyskaniu wewnętrznej motywacji, zaangażowania, poczucia “kierunku” oraz wyposażający ich w zestaw kompetencji miękkich, potrzebnych do funkcjonowania w świecie.

#nauczaMY

Wsparcie kadry systemu edukacji w budowaniu silnych społeczności szkolnych.

Program mający pomóc instytucjom edukacyjnym w:

  • diagnozie problemów i wypracowaniu adekwatnych rozwiązań 

  • kursy i warsztaty dla nauczycieli (evidence based)

  • wypracowywaniu długofalowych rozwiązań w budowaniu aktywnych społeczności szkolnych

Image by ThisisEngineering RAEng

#Stypendia dla studentów_ek Uniwersytetu SWPS obywateli Ukrainy

W obliczu wojny w Ukrainie jako Fundacja Pro Akademika reagujemy na kryzysową sytuację i pomagamy naszej ukraińskiej społeczności. W związku z tym uruchamiamy program stypendialny. Celem programu jest zapewnienie naszym studentom_kom z Ukrainy poczucia bezpieczeństwa, w tej chwili tak niewyobrażalnie naruszonego, poprzez pomoc w kontynuowaniu nauki oraz w utrzymaniu siebie i swoich rodzin.

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia naszych studentów_ek i ich rodzin, będziemy jako społeczność bardzo wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Pomagamy Ukrainie”:

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Dla wpłat w EUR (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95  68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 95 1090  1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Założyciel Fundacji (Uniwersytet SWPS) wpłaci na rzecz Fundacji równowartość kwoty, która zostanie zebrana do 31 marca.

Wszelkiego rodzaju pytania i sugestie prosimy przesyłać na adres: fundacja.fpa@swps.edu.pl

#Program zatrudnienia doktorantów_ek i pracowników_c naukowych dotkniętych wojną w Ukrainie

Celem programu jest oferowanie zatrudnienia w Uniwersytecie SWPS osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, w szczególności: doktorantom_kom i pracownikom akademickim, których wojna zmusiła do uchodźstwa. Staramy się nie mnożyć form wsparcia, które lepiej zapewni inna organizacja czy instytucja, i zrobić coś skierowanego bezpośrednio do społeczności akademickiej. Nasza wspólna pomoc na pewno zagwarantuje im większą stabilizację i dalszą możliwość kształcenia oraz pracy naukowej.

 

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć tę inicjatywę, będziemy wdzięczni za za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Akademia dla Ukrainy”), a także o przekazanie tej informacji Państwa bliskim i znajomym: 

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

Dla wpłat w EUR (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95  68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 95 1090  1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Wszelkiego rodzaju pytania i sugestie prosimy przesyłać na adres: fundacja.fpa@swps.edu.pl

Ludzie zbierają się na spotkanie razem

Ewaluacja kultury organizacyjnej szkoły

Przy pomocy narzędzi badawczych i trenerskich specjaliści Uniwersytetu SWPS poznają szkołę, by wspomóc instytucję w rozwoju lub rozwiązywaniu istniejących trudności.

 
Art%20director%20looking%20at%20storyboard_edited.jpg

ANIMUS EX ARTE

Umiejętności twórcze oraz wymiana i dialog pomiędzy nauką i sztuką.

Program warsztatów, prelekcji i spotkań rozwijających umiejętności twórcze (pisanie, wideo, grafika, etc.) podkreślający jak sztuka może być powiązana z nauką i vice versa. Zakończony prezentacją prac uczestników - festiwal lub konkurs.