top of page

Programy

#Stypendia dla studentów_ek Uniwersytetu SWPS obywateli Ukrainy

W obliczu wojny w Ukrainie jako Fundacja Pro Akademika reagujemy na kryzysową sytuację i pomagamy naszej ukraińskiej społeczności. W związku z tym uruchamiamy program stypendialny. Celem programu jest zapewnienie naszym studentom_kom z Ukrainy poczucia bezpieczeństwa, w tej chwili tak niewyobrażalnie naruszonego, poprzez pomoc w kontynuowaniu nauki oraz w utrzymaniu siebie i swoich rodzin.

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia naszych studentów_ek i ich rodzin, będziemy jako społeczność bardzo wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Pomagamy Ukrainie”:

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Dla wpłat w EUR (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95  68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 95 1090  1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Wszelkiego rodzaju pytania i sugestie prosimy przesyłać na adres: [email protected]

#Program zatrudnienia doktorantów_ek i pracowników_c naukowych dotkniętych wojną w Ukrainie

Celem programu jest oferowanie zatrudnienia w Uniwersytecie SWPS osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, w szczególności: doktorantom_kom i pracownikom akademickim, których wojna zmusiła do uchodźstwa. Staramy się nie mnożyć form wsparcia, które lepiej zapewni inna organizacja czy instytucja, i zrobić coś skierowanego bezpośrednio do społeczności akademickiej. Nasza wspólna pomoc na pewno zagwarantuje im większą stabilizację i dalszą możliwość kształcenia oraz pracy naukowej.

 

Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć tę inicjatywę, będziemy wdzięczni za za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Akademia dla Ukrainy”), a także o przekazanie tej informacji Państwa bliskim i znajomym: 

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

Dla wpłat w EUR (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95  68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 95 1090  1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Wszelkiego rodzaju pytania i sugestie prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Grupa wsparcia

Rok Laby

Roczny program typu “gap year” dla osób po szkole średniej poszukujących “kierunku”.

10-miesięczny program pomagający młodym osobom w odzyskaniu wewnętrznej motywacji, zaangażowania, poczucia “kierunku” oraz wyposażający ich w zestaw kompetencji miękkich, potrzebnych do funkcjonowania w świecie.

#nauczaMY

Wsparcie kadry systemu edukacji w budowaniu silnych społeczności szkolnych.

Program mający pomóc instytucjom edukacyjnym w:

  • diagnozie problemów i wypracowaniu adekwatnych rozwiązań 

  • kursy i warsztaty dla nauczycieli (evidence based)

  • wypracowywaniu długofalowych rozwiązań w budowaniu aktywnych społeczności szkolnych

Image by ThisisEngineering RAEng
Ludzie zbierają się na spotkanie razem

Ewaluacja kultury organizacyjnej szkoły

Przy pomocy narzędzi badawczych i trenerskich specjaliści Uniwersytetu SWPS poznają szkołę, by wspomóc instytucję w rozwoju lub rozwiązywaniu istniejących trudności.

Art%20director%20looking%20at%20storyboard_edited.jpg

Projekt "Lotnych zespołów" środowiskowego wsparcia psychologicznego dla społeczności ukraińskiej

Fundacja Pro Akademika uzyskała wsparcie finansowe ze środków budżetowych Miasta Poznania w wysokości 10 tys. zł brutto na przeprowadzenie projektu "Lotnych zespołów" środowiskowego wsparcia psychologicznego, oferowanego osobom przyjeżdżającym do Poznania z objętej wojną Ukrainy. Projekt będzie realizowany przy wsparciu zespół psychologów z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu w okresie od 10 maja do 7 sierpnia 2022 roku.
 
Pomoc będzie realizowana w ramach tak zwanej opieki środowiskowej, której celem jest dostarczenie wsparcia psychologicznego jak najbliżej miejsca przebywania potrzebujących, jeszcze nim dojdzie do wystąpienia ciężkiego kryzysu. Wsparcie będzie oferowane przez odpowiednio przygotowanych psychologów i psychoterapeutów posługujących się j. ukraińskim lub j. rosyjskim oraz przez zespoły składające się z psychologów i specjalnie przeszkolonych tłumaczy j. ukraińskiego/ j. rosyjskiego.

Pomoc jest oferowana dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, a także seniorom dotkniętym kryzysem uchodźczym, wywołanym wojną w Ukrainie. Potrzeby psychologiczne potrzebujących zostaną zaspokojone poprzez udzielenie podstawowego wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach interwencji kryzysowej oraz psychoedukacji.

W ramach projektu zostaną również przygotowane oraz udostępnione ulotki psychoedukacyjne w języku ukraińskim dotyczące:
- doświadczania przez dziecko zdarzeń traumatycznych,
- metod dbania o dzieci, które doświadczyły traumy,
- sposobów samodzielnego radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami,
- komunikacji z innymi osobami doświadczającymi kryzysu.

Każda osoba potrzebująca wsparcia może zgłosić się poprzez:
link do podstrony https://bit.ly/swpsua
link do formularza: https://bit.ly/swpsuakontakt
Na załączonej podstronie (w j. ukraińskim i polskim) można znaleźć materiały samopomocowe w formie cyfrowej oraz materiały filmowe skierowane do osób będących w kryzysie uchodźczym.

"Lotne zespoły" będą działały jak najbliżej potrzebujących - w miejscach tymczasowego pobytu obywateli Ukrainy oraz w domach.

LOGO_POZnan_PL_RGB_PNG.png
Programy: Programy
bottom of page