top of page

Wesprzyj nas

Przekaż 1% podatku studentom Uniwersytetu SWPS

Jeśli nie podjąłeś jeszcze decyzji o przekazaniu 1% podatku dochodowego na konkretny cel to podaruj go na rzecz naszych studentów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

Uniwersytet SWPS w porozumieniu z Samorządem Studentów zdecydował o utworzeniu specjalnego funduszu wsparcia studentów w ramach uczelnianej Fundacji Pro Akademika.

Wszystkie zebrane środki trafią do potrzebujących studentów, tak by mogli kontynuować naukę w naszej uczelni. 

#1%dlastudentów

Jak to zrobić?

Wystarczy wpisać w druku PIT 37, w rubryce I pozycja 137, numer KRS 0000373346 oraz zadeklarowaną kwotę 1% podatku. Jako cel szczegółowy należy wskazać: Fundusz Wsparcia Studentów Uniwersytetu SWPS

 

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000 373346

 

Numer rachunku bankowego:
96 1090 1476 0000 0001 1684 3212

 

Nazwa banku:
Bank Zachodni WBK

bottom of page