Love Ukraine_edited.jpg
 

Pomagamy Ukrainie

Stypendia naukowe dla studentów i studentek oraz dla pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych społeczności ukraińskiej przyznane!

Komisja stypendialna powołana przez Fundację Pro Akademika zdecydowała o przyznaniu 51 stypendiów dla studentów_ek i doktorantów_ek społeczności ukraińskiej Uniwersytetu SWPS.
 

W terminie wyznaczonym regulaminem wnioski o przyznanie stypendiów złożyło 130 osób. Pierwsza transza stypendiów, które będą wypłacane przez trzy miesiące (od kwietnia do czerwca), zostanie przekazana studentom_tkom i doktorantom_tkom do końca kwietnia.

Przyznano także stypendia w ramach pomocy doktorantom_kom i pracownikom_czkom akademickim, których wojna zmusiła do uchodźstwa. Stypendia wypłacane będą od czerwca 2022 r. przez okres od 4 do 6 miesięcy.

Stypendia przyznane zostały 7 pracownikom_czkom akademickim z Ukrainy.

Wyłonione osoby uczestniczą jednocześnie w programie we współpracy z Uniwersytetem SWPS umożliwiającym  kontynuację pracy akademickiej poprzez realizację zadań obejmujących działalność naukową i dydaktyczną w dyscyplinach: psychologia, socjologia, nauki o polityce i administracji, prawo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, sztuki projektowe, zarządzanie i informatyka.

Wszystkie Stypendia zostały sfinansowane ze środków zebranych od darczyńców i podwojonych przez założyciela Fundacji - Uniwersytet SWPS.

Dziękujemy i gratulujemy!

Zbiórka Fundacji Pro Akademika na rzecz społeczności akademickiej Ukrainy

W obliczu wojny w Ukrainie jako Fundacja Pro Akademika reagujemy na kryzysową sytuację i pomagamy ukraińskiej społeczności akademickiej. Formy wsparcia dzielimy na dwie grupy: stypendia dla studentów_ek studiujących na naszej Uczelni oraz program pomocy dla doktorantów_ek i pracowników_c naukowych poszukujących zatrudnienia. Wierzymy że edukacja to klucz do wolności i pokoju.

 

1. Stypendia dla studentów_ek Uniwersytetu SWPS obywateli Ukrainy

Celem programu jest zapewnienie naszym studentom_kom z Ukrainy poczucia bezpieczeństwa, w tej chwili tak niewyobrażalnie naruszonego, poprzez pomoc finansową w kontynuowaniu nauki oraz w utrzymaniu siebie i swoich rodzin. 

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia naszych studentów_ek i ich rodzin, będziemy jako społeczność bardzo wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Pomagamy Ukrainie”), a także o przekazanie tej informacji Państwa bliskim i znajomym: 

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Dla wpłat w EUR (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL 68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

2. Program zatrudnienia doktorantów_ek i pracowników_c naukowych dotkniętych wojną w Ukrainie

Celem programu jest oferowanie zatrudnienia w Uniwersytecie SWPS osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, w szczególności: doktorantom_kom i pracownikom akademickim, których wojna zmusiła do uchodźstwa. Staramy się nie mnożyć form wsparcia, które lepiej zapewni inna organizacja czy instytucja, i zrobić coś skierowanego bezpośrednio do społeczności akademickiej. Nasza wspólna pomoc na pewno zagwarantuje im większą stabilizację i dalszą możliwość kształcenia oraz pracy naukowej. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć tę inicjatywę, będziemy wdzięczni za za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Akademia dla Ukrainy”), a także o przekazanie tej informacji Państwa bliskim i znajomym: 

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Dla wpłat w EUR (dopisek: Akademia dla Ukrainy):

Santander Bank Polska SA

PL95  68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 95 1090  1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Założyciel Fundacji (Uniwersytet SWPS) wpłaci na rzecz Fundacji równowartość kwoty, która zostanie zebrana do 31 marca.

Team Meeting

Dołącz do Fundacji Pro Akademika

Projekt redakcja

Nasze inicjatywy

Zespół Meeting

Poznaj kadrę Fundacji