Love Ukraine_edited.jpg
 

Pomagamy Ukrainie

Stypendia naukowe dla studentów i studentek oraz dla pracowników i pracowniczek naukowo-dydaktycznych społeczności ukraińskiej przyznane!

Komisja stypendialna powołana przez Fundację Pro Akademika zdecydowała o przyznaniu 51 stypendiów dla studentów_ek i doktorantów_ek społeczności ukraińskiej Uniwersytetu SWPS.
 

W terminie wyznaczonym regulaminem wnioski o przyznanie stypendiów złożyło 130 osób. Pierwsza transza stypendiów, które będą wypłacane przez trzy miesiące (od kwietnia do czerwca), zostanie przekazana studentom_tkom i doktorantom_tkom do końca kwietnia.

Przyznano także stypendia w ramach pomocy doktorantom_kom i pracownikom_czkom akademickim, których wojna zmusiła do uchodźstwa. Stypendia wypłacane będą od czerwca 2022 r. przez okres od 4 do 6 miesięcy.

Stypendia przyznane zostały 7 pracownikom_czkom akademickim z Ukrainy.

Wyłonione osoby uczestniczą jednocześnie w programie we współpracy z Uniwersytetem SWPS umożliwiającym  kontynuację pracy akademickiej poprzez realizację zadań obejmujących działalność naukową i dydaktyczną w dyscyplinach: psychologia, socjologia, nauki o polityce i administracji, prawo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, sztuki projektowe, zarządzanie i informatyka.

Wszystkie Stypendia zostały sfinansowane ze środków zebranych od darczyńców i podwojonych przez założyciela Fundacji - Uniwersytet SWPS.

Dziękujemy i gratulujemy! Jednocześnie nie rezygnujemy z wspierania naszych studentów i studentek z Ukrainy. Wciąż mogą Państwo wesprzeć nasz fundusz stypendialny!

Zbiórka Fundacji Pro Akademika na rzecz społeczności akademickiej Ukrainy

W obliczu wojny w Ukrainie jako Fundacja Pro Akademika reagujemy na kryzysową sytuację i pomagamy ukraińskiej społeczności akademickiej. W związku z tym uruchomiliśmy program stypendialny. Celem programu jest zapewnienie naszym studentom_kom z Ukrainy poczucia bezpieczeństwa, w tej chwili tak niewyobrażalnie naruszonego, poprzez pomoc w kontynuowaniu nauki oraz w utrzymaniu siebie i swoich rodzin. Wierzymy że edukacja to klucz do wolności i pokoju.

Jeśli mają Państwo możliwość wsparcia naszych studentów_ek i ich rodzin, będziemy jako społeczność bardzo wdzięczni za wpłaty na konto Fundacji Pro Akademika (z dopiskiem “Pomagamy Ukrainie”), a także o przekazanie tej informacji Państwa bliskim i znajomym: 

 

Dla wpłat w PLN (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL82 1090 1476 0000 0001 1638 8728

 

Dla wpłat w USD (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL95 1090 1476 0000 0001 2959 8439

IBAN: PL 95 1090 1476 0000 0001 2959 8439    

KOD SWIFT: WBKPPLPP

 

Dla wpłat w EUR (dopisek: Pomagamy Ukrainie):

Santander Bank Polska SA

PL 68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
IBAN: PL 68 1090 1854 0000 0001 4993 5692
KOD SWIFT: WBKPPLPP

Dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Team Meeting

Dołącz do Fundacji Pro Akademika

Projekt redakcja

Nasze inicjatywy

Zespół Meeting

Poznaj kadrę Fundacji